Checklista Anna Mazurczyk

Rozdziały

Obróbka video filmów

 

Dodanie kolorów do filmu

Kolory lumeti color => kolory automatyczny

Dodanie miniatur

Dodanie początek i koniec miniatury https://www.canva.com/design/DAFw13jeI3Q/ktmPtxUPFXBIBFgC-PUhqw/edit

Dodanie scieżki dzwiękowej

Podkład muzyczny

Dodanie napisów

Dodanie nazwy prowadzącego (menu Essentiale Grafic => Lowerthird_1

Transkrypcja napisów

Wgranie napisów